EEG Biofeedback – mental training & high performance – technologia, która daje mierzalne efekty

Napięcie i stres, problemy z koncentracją uwagi, niestabilność emocjonalna, spadek efektywności w pracy intelektualnej, doświadczenia psychicznego i fizycznego wyczerpania i problemów ze snem. To dotyczy bardzo wielu z nas, prawda?

Biologiczne przyczyny tych stanów są podstawą do zastosowania technologii, która daje mierzalne efekty w poprawie funkcjonowania i osiągania lepszych rezultatów w wybranych dziedzinach życia. EEG Biofeedback, jest nieinwazyjną metodą odkrywania nieprawidłowości w pracy mózgu, monitorowania i regulowania pracy fal mózgowych. 

Badanie pozwala określić biologiczną przyczynę wielu niekorzystnych stanów i zachowań pacjenta, które utrudniają wykorzystywanie mentalnych i fizycznych możliwości na codzień. Odpowiednio skonstruowany protokół treningowy pozwala to zmienić. Możesz uzyskać równowagę psychiczną, poprawić koncentrację uwagi i pamięć, usprawnić możliwości intelektualne i radzić sobie lepiej ze stresem. Lepsza ogólna kontrola funkcjonowania całego organizmu jest w teraz w twoim zasięgu. 

Co to jest EEG Biofeedback?

Uczymy się, przypominamy coś sobie, piszemy raport, skupiamy się przed startem, albo staramy się zasnąć – żadna z tych czynności umysłowych nie byłaby możliwa do wykonania, gdyby w mózgu nie pojawiły się właściwe fale mózgowe. 

Biofeedback to informacja zwrotna pochodząca z organizmu – polega na odbiorze informacji “na żywo” o stanie fizjologicznym swojego organizmu. EEG Biofeedback, to nowoczesna technika komputerowa, polegające na nauce generowania odpowiednich wzorców fal mózgowych za pomocą właśnie biologicznego sprężenia zwrotnego (ang. feedback). Dzięki informacjom o tym, co w danej chwili dzieje się z twoim organizmem, możesz uczyć się samokontroli – świadomie kontrolować i modyfikować zachowanie, a przez to funkcje, które normalnie nie są zależne od twojej woli – np. fale mózgowe i napięcie ciała. 

EEG Biofeedback to trening usprawniania funkcjonowana mózgu przez trenowanie fal o różnych częstotliwościach odpowiedzialnych za różne stany fizjologiczne i psychiczne człowieka. Technika wykorzystuje możliwości plastyczności mózgu, co pozwala na pracę u biologicznych podstaw wielu zaburzeń i i trudności z codziennym funkcjonowaniu, np. skupienie się na wykonywanym zadaniu czy kontrolowanie stresu. W badaniu wstępnym, możemy określić biologiczną przyczynę wielu niekorzystnych stanów i zachowań pacjenta, które utrudniają mu wykorzystywanie mentalnych i fizycznych możliwości na codzień

Terapia EEG Biofeedback to trening fal mózgowych w oparciu o technikę komputerową, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu pracy mózgu (EEG) z różnych jego części. Komputer wyposażony jest w specjalną głowicę do rejestrowania sprzężenia zwrotnego. Przetwarzane przez program komputerowy i wyświetlane na monitorze informacje pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry aktywności kory mózgowej, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki treningom pacjent uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec pracy generowanych fal mózgowych. 

Czego możemy się dowiedzieć? 

Dzięki badaniu wstępnym EEG i analizie QEEG sprawdzamy prawidłowe występowanie 6 częstotliwości fal mózgowych, które, jeśli wyniki potwierdzą rozregulowanie, odpowiednio wzmacniamy lub hamujemy za pomocą treningu EEG Biofeedback. 

Rytm Delta (0,5-4 Hz) jest najwolniejszą falą, dominującą podczas snu i związaną z procesami regeneracyjnymi oraz fazą głęboką snu. Zaburzenia w rytmie fali Delta mogą wskazywać na nieodpowiednią regenerację i wyczerpanie fizyczne organizmu, które jest podstawową formą dbania o zdrowie, zarówno sportowca, jak i każdego człowieka. Występowanie fali Delta podczas czuwania, u dorosłych i nastoletnich pacjentów wskazuje na duże zaburzenia spowolnienie pracy mózgu i związanie z nimi zaburzenia funkcjonowania.  

Rytm Theta (4-8 Hz) jest falą odpowiedzialną za stan głębokiej relaksacji, a jego odpowiednie funkcjonowanie reguluje senność i możliwość zasypiania. Zaburzony rytm Theta i jego nadmierna obecność w przedniej części mózgu, jako fali wolnej, jest odpowiedzialne za trudności z koncentracją, ADHD i ADD, oraz m.in występowanie zaburzeń neurotycznych ze spektrum autyzmu. Obniżone wartości tego pasma, mogą wskazywać na np. na wyczerpanie fizyczne i problemy z pamięcią. 

Rytm Alfa (8-12 Hz) jest falą charakterystyczną dla stanu świadomej uwagi i relaksacji, w skutek czego hamowane przetwarzania bodźców wzrokowych. Typową cechą rytmu alfa jest wzrost aplitudy fali wraz z zamknięciem oczu, co powoduje natychmiastową zmianę pobudzenia ciała. Ponadto, rytm alfa dominuje w pasmach centralnych kory mózgowej podczas medytacji i relaksacji, oraz w stanie fizjologicznym pomiędzy snem a czuwaniem. Pasmo Alfa stymuluje powstawanie marzenia, jest odpowiedzialne za wizualizację i kreatywne myślenie. Obniżone wartości rytmu alfa związane są ze stanem wyczerpania psychofizycznego, oraz występowaniem obaw i lęku. Zbyt wysokie wartości tego rytmu mogą być powiązane z deficytem uwagi, obniżoną energią, nadmierną sennością oraz impulsywnością. 

W kontekście sportowców, prawidłowy rytm alfa charakteryzuje się stanem wysokiej czujności. Zwiększona aktywność tego pasma jest pożądanym celem terapii EEG biofeedback dla sportowców. Wysoka aplituda rytmu alfa w zakresie 11-12 (Hz) może pozytywnie wpływać na performance w sporcie, przez zwiększenie umiejętności utrzymania koncentracji filtrując odpowiednio rozpraszające czynniki środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, tj. myśli i emocji. Sportowcy doświadczający stresu i skutków intensywnego wysiłku fizycznego podczas zawodów i treningów mogą, poprzez stymulowanie fali Alfa skutecznie obniżyć towarzyszące im fizyczne i psychiczne napięcie. Obniżenie napięcia mięśni i uczucie relaksu, może pomóc w uzyskaniu lepszego wyniku. 

Rytm SMR (sensomotoryczny) jest pierwszym pasmem z zakresu “fal szybkich” o niskiej częstotliwości 12-15 (Hz). Fala SMR (12-15 Hz), jest wytwarzana podczas odpoczynku, odprężenia i relaksacji mięśni oraz spadku aktywności dróg sensomotorycznych i motorycznych. Czynności fali SMR są hamowane przez ruch. Pasmo SMR odpowiada za stan psychicznego spokoju z namysłem poprzedzającym działanie – tzw. stan gotowości i czujności. Fala SMR  jest charakterystyczna w odbiorze oraz przetwarzaniu informacji ze zmysłów. Obniżona aplituda fali SMR może być związana z trudnościami w koncentracji uwagi i zaburzeniami zachowania, kompulsywne zachowania, impulsywność i nadpobudliwość. Wysokie wartości tego rytmu odpowiadają za stan lęku i nadwrażliwości. Odpowiednio wzmacniany i regulowany rytm SMR jest szczególnie wskazany w treningu sportowców i pozytywnie wpływa na performance. 

Rytm Beta1 (15-20 Hz) jest falą odpowiedzialną za koncentrację uwagi i występuje w stanie gotowości organizmu oraz największego skupienia. Fala Beta1 jest falą z zakresu fal szybkich i jest aktywna w czynnościach takich jak rozwiązywanie problemów, aktywne myślenie, praca intelektualna, przetwarzanie oraz zapamiętywanie informacji. Odpowiednio wzmacniane pasmo Beta1 zwiększa zdolności umysłowe, pomaga w panowaniu nad emocjami i odpowiadana za polepszenie funkcji wykonawczych. Wzmacniane w treningu Neurofeedback, jest szczególnie wskazane dla sportowców i osób występujących publicznie. 

Rytm Beta2 (20-34 Hz) jest uznawana za falę stresogenną, a zaburzone wartości tej fali wskazują na występowanie chronicznego stresu, napięcia i objawów somatycznych w organizmie pacjenta np. zaciskanie szczęki, napięcie mięśni, problemy ze skórą i jelitami. Występuje wzmocniona u osób, które nadmiernie martwią się i są nadmiernie czujni. Rytm może pojawiać się przy wysokiej reakcji stresowej i nadmiernym pobudzeniu mięśniowym, a utrzymujący się, wysoki zakres tej fali powoduje znaczne obniżenie poziomu innych częstotliwości fal i destabilizuje pracę całej kory mózgowej. Negatywnie wpływa to na stany psychiczne pacjenta. Zbyt wysokie wartości tego pasma są odpowiedzialne za obniżone możliwości intelektualne, osłabioną kontrolę emocji i spadek efektywności w wykonywaniu zadań, w tym również występów sportowych. 

Kiedy wskazana jest terapia EEG Biofeedback? 

Metoda pozwala w bezpieczny i nieinwazyjny sposób zdiagnozować nieprawidłowości pracy kory mózgowej, które są przyczyną wielu zaburzeń i trudności w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Na podstawie badania diagnostycznego i analizy QEEG w odniesieniu do norm i wieku pacjenta, przedstawiane jest występowanie i/lub prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń w wielu aspektach funkcjonowania pacjenta, m.in:

 • problemy z koncentracją
 • obniżone funkcje wykonawcze
 • problemy z uczeniem się, przetwarzaniem oraz zapamiętywaniem informacji 
 • zaburzenia uwagi (ADHD, ADD) 
 • zaburzenia psychiczne – depresja, zaburzenia nastroju, zaburzenia kompulsywne 
 • zaburzenia snu
 • nadpobudliwość i impulsywność
 • wysoki stres i lęk
 • wyczerpanie psychiczne i fizyczne 
 • natłok myśli
 • wysokie napięcie i objawy somatyczne
 • trudności z odpoczynkiem
 • problemy z pamięcią 
 • trudności z przetwarzaniem sensorycznym
 • zaburzenia neurotyczne związane ze spektrum autyzmu

Oprócz terapii zaburzeń pracy mózgu, trening EEG Biofeedback umożliwia wzmocnienie aktywności wybranych fal, które poprawiających dyspozycję sportowców.

Na co zwrócić uwagę przy współpracy?

Niewskazane jest wykonywanie terapii EEG Biofeedback bez wcześniejszego badania diagnostycznego! Prawidłowo przeprowadzona terapia musi opierać się o badanie początkowe i analizę QEEG, a trening powinien być prowadzony przez przeszkolonego odpowiednio terapeutę z wykorzystaniem urządzenia medycznego. Przed podjęciem terapii, poproś terapeutę o przedstawienie swoich kwalifikacji i certyfikacji sprzętu.

Dowiedz się więcej o EEG Biofeedback i rozpocznij swój trening w STREAMLINE Leadership Academy

informacje i zapisy: biuro@academystreamline.pl