• Zawodniku, poznaj elementy swojego sukcesu sportowego:

   • Motywacja i formułowanie celów
   • Pewność siebie i poczucie skuteczności
   • Koncentracja
   • Kontrola stresu przedstartowego
   • Kontrola emocji
   • Pozytywny dialog wewnętrzny
   • Wizualizacja
   • Relaksacja i kontrola pobudzenia
   • Planowanie i analizowanie startów

 • Drużyno, zobaczcie co możecie zrobić aby działać efektywniej i osiągać sukcesy:

   • Określanie wartości i zasad współpracy
   • Formułowanie celów drużynowych
   • Komunikacja w grupie
   • Pozytywne relacje i atmosfera wsparcia
   • Klimat motywacyjny w grupie
   • Rozwiązywanie konfliktów
   • Budowanie ducha drużyny

 • Trenerze, poznaj metody pracy, które pomogą udoskonalić proces rozwoju zawodników:

   • Efektywna komunikacja
   • Konstruktywna informacja zwrotna
   • Cele indywidualne i drużynowe
   • Długofalowa motywacja zawodników
   • Pewność siebie i poczucie skuteczności zawodników
   • Koncentracja zadaniowa w treningu i w startach na zawodach
   • Klimat motywacyjny w grupie
   • Przygotowanie do startów
   • Analiza startów
   • Spójność drużyny
   • Współpraca z kobietami w sporcie
   • Pozytywne relacje z rodzicami

 • Rodzicu, dowiedz się jak możesz wspierać rozwój swojego dziecka:

   • Rola rodzica w sporcie
   • Motywacja i pewność siebie dziecka sportowca
   • Informacja zwrotna i wsparcie
   • Komunikacja z trenerem

 • Nauczycielu, dowiedz się jak możesz wzmocnić efektywność swojej pracy z uczniami, sportowcami i kursantami:

   • Budowanie motywacji
   • Określanie celów i śledzenie progresu
   • Formułowanie pozytywnej informacji zwrotnej

  • Jeśli działalność twojej firmy jest związana ze sportem, dowiedz się jak możemy pomóc twoim pracownikom działać efektywniej, rozwijać się oraz wykorzystywać wiedzę w kontaktach z klientem.