Zdrowie psychiczne sportowców – brytyjska kampania #21by21

#21by21 to nowa kampania społeczna, która do końca 2021 przeszkoli 21,000 brytyjskich trenerów w temacie zdrowia psychicznego zawodników. Czemu ma to służyć?

Wspierana przez wiele gwiazd kampania ma na celu udostępnienie trenerom wiedzy i narzędzi, które pozwolą polepszyć zdrowie mentalne dzieci i młodzieży. W grupie organizacji, które zaangażowały się w akcję #21by21 są m.in. Premier League i Rugby Football Union. Jak podkreślają gwiazdy sportu, sport ma możliwość wspierania nie tylko fizycznego, ale również emocjonalnego rozwoju młodych ludzi. Niezależnie, czy ma z tego skorzystać trener, mama czy tata wspierający zawodnika przy linii boiska, Mentalna Pierwsza Pomóc w środowisku sportowym ma wspomóc lepsze zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Kampania powstała po publikacji najnowszych badań, z których wynika, że prawie połowa (43%) brytyjskich nastolatków i młodych dorosłych (14-24 lat) przyznała, że zwróciłaby się do swoich trenerów po wsparcie emocjonalne i poradę. Raport zatytułowany: „Sport dla Lepszego Zdrowia Mentalnego” pokazuje, że trenerzy pełnią kluczową rolę w życiu wielu młodych ludzi, stanowią przy tym wzorce do naśladowania, które mogą wspierać emocjonalny rozwój i lepsze zdrowie mentalne. Raport wskazuje, że zdrowie mentalne młodych ludzi, może być wspierane przez wykwalifikowanych trenerów. Z ankiety przeprowadzonej na 1,000 14-24-latków (Wielka Brytania), 20% powiedziałoby trenerowi o takich problemach mentalnych.  Należy zaznaczyć, że znaczna większość z nich przyznaje, że o wiele trudniej jest im mówić o problemach emocjonalnych w porównaniu z problemami związanymi ze zdrowiem fizycznym.

Brytyjscy trenerzy przyznają, że czują się nieprzystosowani i niewystarczająco wyedukowani, aby radzić sobie z oznakami kiepskiego zdrowia mentalnego u zawodników, wliczając w to problem samobójstw i okaleczeń. Trenerzy z całego kraju otwarcie mówią i regularnie obserwują sygnały zaburzeń psychicznych u swoich podopiecznych. Młodzi sportowcy doświadczają depresji, stanów lękowych, odosobnienia, a w skrajnych przypadkach samookaleczenia i samobójstw. Szkoleniowcy przyznają przy tym, że chcą pomóc, ale najczęściej czują się niewyposażeni w wiedzę i odpowiednie narzędzia, nie wiedząc co powiedzieć i gdzie pokierować takich zawodników. Kampania i trening Mentalnej Pierwszej Pomocy ma pomóc trenerom i wolontariuszom, a przede wszystkim stać się tak samo powszechna jak pierwsza pomoc przy zagrożeniu życia.

Aktualnie można zaobserwować wzrastający poziom lęku wśród młodych ludzi, szczególnie dotyczący samoakceptacji i ich obrazu własnego ciała. Kiedy młody człowiek czuje się odosobniony, szuka ludzi, którzy go zaakceptują. Może to sprzyjać zawieraniu znajomości z negatywnymi środowiskami. Potencjalnie może także odciągać zawodników od sportu. Zaburzenia natury psychicznej to temat pomijany i często lekceważony w polskim sporcie. Wielu zawodników, nie wie gdzie może zwrócić się o pomoc, a trenerzy nie wiedzą jak rozpoznać taki problem. Czy nie powinniśmy zacząć budować świadomości zdrowia psychicznego w środowisku sportowym?

 

źródło: www.news.sky.com

photo: AFP