Tik tak, tik tak, Tokio coraz bliżej?

\"\"

“Prawdziwy mistrz uczy się czuć zero presji, dlatego, że presja tworzy lęk, a lęk może pojawić się, gdy ktoś pozwoli swoim własnym myślom uciekać z dala od teraźniejszości, prosto do niepewnej przyszłości lub zapamiętanej porażki z przeszłości. Cała siła jest w tym teraźniejszym momencie. Trzymaj się go.”

DC Gonzales, The art of mental training

ZAUFAJ

Zaufaj treningowi, przygotowaniom i sobie. Najważniejsza relacja to relacja trenera z zawodnikiem. To trener powinien być źródłem informacji i instrukcji, które są podstawą do opanowania emocji i prawidłowego przygotowania do startu. Co ważne, zadbajcie o jasną formę komunikacji, tak, aby nie tylko trener wysyłał komunikaty, ale również zawodnik czuł się na tyle komfortowo, aby powiedzieć, kiedy zaczyna odczuwać ciężar oczekiwań: swoich, trenera, drużyny, rodziny, związku, sponsorów, czy mediów. Otwarta komunikacja pozwoli wam znaleźć sposób na częściową izolację i konfrontowanie takich oczekiwań, poprzez zwracanie uwagi na skuteczność wykonywania detali i elementów startu. Przed i w trakcie głównych zawodów, zarówno zawodnik, jak i sam trener mogą mieć trudności z opanowaniem emocji i oderwaniem się od oczekiwań co do wyniku ze strony całego środowiska sportowego. To ważne, aby już przed zawodami ustalić z trenerem i sztabem szkoleniowym formę komunikowania i reagowania na tego typu negatywne zachowania i emocje w zespole, niezależnie od pełnionej funkcji. 

ODDZIEL

Okres bezpośredniego przygotowania do zawodów to odpowiedni moment, żeby określić granice, kto ma prawo i możliwość udzielania Ci informacji zwrotnych. Określ, kto znajduje się w kręgu najbliższych ludzi, którym ufasz, którzy są częścią Twojego sztabu i od których czerpiesz teraz informacje, ocenę i wskazówki dotyczące zdrowia, treningu i codziennego funkcjonowania. To bardzo ważne, aby ustalić granicę, za którą znajdą się np. koledzy i koleżanki z drużyny, rodzina, inni trenerzy i działacze, którzy nieświadomie mogą komunikować oczekiwania i instrukcje sprzeczne ze wskazówkami trenera, fizjoterapeuty, psychologa, lekarza i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w twoje przygotowania i plan treningowy. Jasne i spójne komunikaty w zespole są niezbędne do tego, aby zachować pewność siebie, utrzymać koncentrację i opanować emocje przed startem. Jako zawodnik, masz mieć świadomość wykonanej pracy i jasny plan działania. 

Jeśli nauczysz się planowania etapów i szczegółów zadań podczas treningu, łatwiej Ci będzie skoncentrować się na podobnych detalach podczas startów na zawodach. W konsekwencji, to będzie okupowało Twoją uwagę bardziej niż oczekiwania i przyszłe skutki Twoich startów. I co najważniejsze, będziesz gotowy się sprawdzić. Bo chcesz się sprawdzić, prawda? Spróbuj wykorzystać dziennik treningowy do zapisywania takich detali i codziennych sukcesów treningowych, do których możesz wrócić przed zawodami. To działa. Serio.

“Jak tam ZigZag, gotowy?”

ZigZag: “O tak, gotowy na wszystko.”

Auta 3