Siła oddechu

Ciało i umysł są ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależą.  Zły stan fizyczny wpływa na nasze samopoczucie i odwrotnie, zaburzenia psychiczne oddziałują na kondycję ciała fizycznego.  Siła oddechu polega na tym, że może on wpływać zarówno na naszą psychikę i kondycję ciała. Tym samym daje nam możliwość wpływania na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

Odpowiednia kontrola oddechu prowadzi do równowagi układu nerwowego. Oddech chaotyczny będzie ją zaburzał, a tym samym wpływał na nasze myślenie, skupienie, samopoczucie. Przy oddychaniu spokojnym i miarowym porządkuje się całe nasze wnętrze. W drugą stronę każda reakcja emocjonalna zmienia sposób oddychania w danym momencie. Im bardziej oddech tłumimy, tym bardziej blokujemy w sobie uczucia. Im oddech jest swobodniejszy i głęboki, tym pełniej odczuwamy, zwiększa się nasza wrażliwość. Oddychanie pozostaje w  bezpośrednim związku z kształtowaniem się warunków przeżywania. W emocjach np. ściągamy ramiona, aby tłumić gniew, w stresie zaciskamy gardło. Tłumimy w ten sposób oddech magazynując zarazem negatywne emocje. Oddech pozostaje niepełny, zablokowany.

Rodząc się jesteśmy wolni od tych zachowań. Niemowlęta nie mają blokad oddychają w stabilnym rytmie połączonego wdechu i wydechu, pełna pojemnością płuc. Ta naturalna umiejętność jest później przez nas zatracana. W trakcie naszego życia, gdy podlegamy rozmaitym presjom, gromadzimy nieodreagowane napięcia, które tworzą przeszkody w płynności rytmu oddechu. Rzadko kiedy zastanawiamy się nad oddechem, chyba że ulegnie zakłóceniu w wyniku, np. choroby. Dlatego już sama świadomość wpływu oddechu na nasze funkcjonowanie czyni nas silniejszymi. Daje nam to możliwość poprawy naszego samopoczucia, koncentracji, opanowania emocji. Co więcej, poprawia nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Oddech pomaga nam skierować uwagę do wnętrza. Zakotwicza nas w teraźniejszości. Nie myślimy o przeszłym czy przyszłym oddechu. Świadomie kontrolując oddech automatycznie kierujemy uwagę umysłu ku obecnemu stanu naszego ciała. Wyostrzamy uwagę na sygnały płynące z niego. Poprawia się koncentracja na danym działaniu. Możemy opanować emocje i trzeźwo ocenić sytuację. Jednocześnie pozostawanie „tu i teraz” daje nam możliwość świadomego przeżywania i doświadczania.

Alicja Ziemkiewicz
Nauczyciel jogi metodą Iyengara