Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter oraz strony internetowej www.academystreamline.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Sreamline Leadership Academy (zwana dalej „Administratorem”).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: adres e-mail.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter.

8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@academystreamline.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.

9. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@academystreamline.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

10. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, strona internetowa w ramach, której można zapisywać się na Usługę Newsletter w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

12. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu / strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter.

13.  Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o Użytkownikach.

14. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.